Värmebeständig gasturbin

Schermans Stålteknik får en förfrågan om att laga en gasturbin i rostfritt värmebeständigt material. Projektet innebar  reparation avsprickor och defekter i turbinen med höga krav på hållfasthet.Arbetet innebar svetsning med kontinuerlig provning med penetrant och röntgen då detaljen skulle till en offshoreanläggning i Norge. DåSchermans alltid har sin styrka i Läs mer…

Stålstommar till järnvägen

Ett hundratals stålstommar byggs till ett infrastrukturprojekt tilljärnvägen. Projektet innebär att bygga en säkrare miljö för allmänhetenintill järnvägen. Schermans väljs som leverantör pga våra kunskaper inomsmide, stålstommar och höga leveranssäkerhet. Schermans har kunskaper för att säkra projekt som har krav på EN 1090 och EN 15085.

Stålstomme till tunnelbyggnad

Ett av Sveriges största byggbolag anlitar Schermans Stålteknik för entillfällig stålstomme till en tunnelbyggnad. Stålstommar byggs på vårverkstad och monteras successivt upp på montageplats. Projektet har krav enligt EN 1090-2 inklusive höga krav på kvalitet, miljö ocharbetsmiljöarbete. Vi följer tidsplanen och ser till att tunneln kanfärdigställas i tid.

Takstruktur

En av Sveriges största fastighetsägare anlitar Schermans Stålteknikför ombyggnad av tak för att anpassa hyresgästens krav på fräschare ochtryggare lokal. Vi tar hand om en ny struktur i stål efter våra förslagpå utformning. Vi tar ett helhetsansvar med rivning och upprättande avny stålstomme med byggkran. Våra smeder jobbar förlängda skift Läs mer…