Ett av Sveriges största byggbolag anlitar Schermans Stålteknik för en
tillfällig stålstomme till en tunnelbyggnad. Stålstommar byggs på vår
verkstad och monteras successivt upp på montageplats. Projektet har krav enligt EN 1090-2 inklusive höga krav på kvalitet, miljö och
arbetsmiljöarbete. Vi följer tidsplanen och ser till att tunneln kan
färdigställas i tid.

Kategorier: Referenser