Ett hundratals stålstommar byggs till ett infrastrukturprojekt till
järnvägen. Projektet innebär att bygga en säkrare miljö för allmänheten
intill järnvägen. Schermans väljs som leverantör pga våra kunskaper inom
smide, stålstommar och höga leveranssäkerhet. Schermans har kunskaper för att säkra projekt som har krav på EN 1090 och EN 15085.

Kategorier: Referenser