En av Sveriges största fastighetsägare anlitar Schermans Stålteknik
för ombyggnad av tak för att anpassa hyresgästens krav på fräschare och
tryggare lokal. Vi tar hand om en ny struktur i stål efter våra förslag
på utformning. Vi tar ett helhetsansvar med rivning och upprättande av
ny stålstomme med byggkran. Våra smeder jobbar förlängda skift för att
färdigställa stommen enligt en snäv tidsplan

Kategorier: Referenser