Schermans Stålteknik får en förfrågan om att laga en gasturbin i rostfritt värmebeständigt material. Projektet innebar  reparation av
sprickor och defekter i turbinen med höga krav på hållfasthet.
Arbetet innebar svetsning med kontinuerlig provning med penetrant och röntgen då detaljen skulle till en offshoreanläggning i Norge. Då
Schermans alltid har sin styrka i flexibilitet så kunde vi åtaga oss
extrema krav på svetsning och oförstörande provning. Vi har intern
personal för provning enligt ISO 9712 och svetsansvarig med IWE
kompetens. Materialkunnande och flexibilitet är vår styrka!

Kategorier: Referenser